Malda Malancha
South Krishna Pally
P.O & Dist: Malda, West Bengal, Pin : 732101
Contact No. 7407055765 / 9434245792 /7584911214
Email  maldaha.malancha@gmail.com

Upcoming Show : Play : Alkap Maya, Story : Sayad Mustafa Siraj, Play & Dir : Parimal Tribedi on 27th July at Krishnanagar Rabindra Bhawan & 28 th July Santipur Public Library

Production Photo Album
maldamalancha maldamalancha maldamalancha maldamalancha maldamalancha maldamalancha maldamalancha maldamalancha maldamalancha maldamalancha maldamalancha maldamalancha
Video Gallery
img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img
IMG
PARIMAL TRIBEDI
Director
From The Director's Desk
News & Updates